Dnyandeep Shikshan Prasarak Mandal, Khed, (Ratnagiri)'s

Dnyandeep College of Science and Commerce


Home

Governing Council

LaddhaDJ.jpg
Shri Deepak Jagdish Laddha
Chairman

PetheMY.jpg
Mr. Madhav Yashvant Pethe
Secretary

JoysarPM.jpg
Shri Vinod Narayan Bendkhale
Treasurer

GujrathiPP.jpg
Shri Prakash Parashuram Gujarathi
Member

PatneSN.jpg
Shri Sudhakar Narayan Patne
Member

TalathiRC.jpg
Dr. Ramanlal Chandulal Talathi
Member

JoysarPM.jpg
Shri Peraj Madhavji Joysar
Member

KambleBP.jpg
Shri Bhalchandra P. Kamble
Member

Mahajan.jpg
Shri. Prafulla Sitaram Mahajan
Member

ShivadeAB.jpg
Shri Anil Balkrishna Shivade
Member

PrasadeRV.jpg
Shri. Rakesh Vijay Prasade
MemberHome